PROJE YÖNETİMİ

Mensan, bir sözleşmeye bağlı olsun veya olmasın, ürünlerini proje yönetimi esaslarına göre çalışarak ortaya çıkarmaya büyük önem vermektedir.

Proje Yönetim Planı hazırlanması, proje planı çerçevesinde çalışmaların takip edilmesi, maliyet takibi yapılması, risk yönetimi, raporlama ve ilgili analizlerin yapılarak Üst Yönetime sunulması Proje Yönetiminin vazgeçilmez unsurlarıdır.

proje_yonetimi_gorsll

DİĞER YETKİNLİKLERİMİZ