KALİTE POLİTİKAMIZ

Paydaşlarla Paylaşım

Şirket vizyon ve misyonumuzun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesini ve ortak hedeflere birlikte ilerlemesini sağlayan,

Öğrenen Organizasyon

Çalışanlarımızın işlerini hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmesini sağlamak için gereken güncel bilgileri ve eğitimleri temin eden,

Sürekli İyileştirme

İyileştirmeyi işlerimizin bir parçası olarak benimseyen, her seviyedeki çalışanımızın katılımıyla sürekli kılan ve kurumsal performansımızı artıran,

Gelişen Teknoloji Seviyesi

Yaratıcı fikirleri ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek faydalı değişim yaratacak milli teknolojisiyle rekabetçi ürün ve hizmetler geliştiren,

Etkin İletişim

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ve içinde bulunduğumuz toplumun beklentilerini yükselten, karşılıklı değer katan güvene dayalı ilişkiler oluşturan ve etkileşimli iletişim kuran,

Sürdürülebilir Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin ön bildirim ile geri bildirimlerini dikkate alan, müşteri memnuniyetini kararlı tutarlı şekilde sürdüren,

İş Ekosistem Dayanışması

İş ekosisteminde çalıştığı tedarikçiler ve kuruluşlarla karşılıklı kazanımı gözeten ilişkiler kurmayı ve onlarla birlikte ilerlemeyi hedefleyen,

Yasal Mevzuata Uyum

Yürüttüğümüz faaliyetlerde tüm yasal düzenlemelere, mevzuata uluslararası standartlara ve MENSAN Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyan

Gizlilik ve Mahremiyete Saygı

Uhdemizdeki dökümanı kurumsal ve kişisel bilgi, tesis, makina, ürün, araç ve gerecin güvenliği sağlayan, gizlilik dereceli bilgi ve malzemeye erişim konularında ‘’bilmesi gereken’’ ilkesine ve ilgili mevzuata bağlılığı esas alan,

İş Güvenliği

MENSAN çalışma ortamı denetlenip gözetilerek çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini önemseyen,

Çevre Dostu

Çevreyi koruyacak çevre dostu uygulamaları ve ortak temiz çevremizin sürdürülebilirliğini sağlayacak atık yönetimini benimseyen,

Kalite Politikamız çerçevesinde; doğru işi doğru şekilde yapmayı hedefleyen kalite yönetim süreçlerimiz doğrultusunda çalışmayı taahüt eder.

Muharrem Şerafettin MENDİ
Yönetim Kurulu Başkanı