İK POLİTİKASI &
STRATEJİSİ

İK POLİTİKASI &
STRATEJİSİ

MENSAN İnsan Kaynakları Yönetim Politikası; sorumluluk ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır.

MENSAN, sorumluluk sahibi, proaktif, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenmeye meraklı olan, vizyonumuzun gerçekleşmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunan bir takımın parçası olmak isteyen tüm bireylere kapısı açıktır.

Ekip üyeleri kurumsal yapıyı oluşturma, geliştirme, kurumsal kültürü yayma hedeflerinin yerine getirilmesinde öncülük etmektedir.

MENSAN ‘da edineceğiniz deneyimlerin ilgi çekici, zevkli ve değerli olacağına inanıyoruz.