SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ /
SİSTEM ENTEGRASYONU

Özellikle Savunma Sanayii projelerinde Sistem Mühendisliği çok önemli bir yere sahiptir. Müşteri ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanırken teknolojik gelişmelere uyumlu sistemler ortaya çıkarabilmek için sistem mühendisliği çalışmalarının çok yönlü olarak yapılması gerekmektedir. Öncelikle sistem seviyesi tasarım yapıldıktan sonra, alt sistem ve birimler tanımlanarak Tasarım Biriminin ihtiyaç duyduğu gereksinimler belirlenir ve aktarılır.

Tasarım Biriminden test edilmiş olarak gelen ürünler, önceden tanımlanmış olan plana göre entegrasyona alınır ve alt sistem / sistem seviyesi testler uygulanır.

Sistem Entegrasyonunun bir diğer aşaması Platform Entegrasyonudur. Eğer sistem bir platforma takılacaksa, bu platformun öncelikle sistem entegrasyonuna uygun hale getirilmesi gerekir. Son aşamada, testlerden geçen sistemin platform entegrasyonu gerçekleştirilir.

systm_entgr

DİĞER YETKİNLİKLERİMİZ