DANIŞMANLIK

MENSAN savunma sanayi alanında, Türkiye’deki projelere girmek isteyen yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık vermekte, teklif hazırlamalarında etkin şekilde yardımcı olmaktadır:

- İdari yükümlülüğü olan yabancı firmalara bu yükümlülükleri yerine getirilmesi konusunda yardımcı olmak;
- Proje Yönetimi ve Proje Teknik Yönetimi Danışmanlığı yapmak
- Yurt dışındaki tedarikçiler ile yerli savunma sanayi şirketleri arasında hizmet antlaşmalarının yapılmasını sağlamak.
- Savunma sanayi projelerinin yürütülmesinden sorumlu olan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve/veya ona bağlı savunma kuruluşlarının ihaleye çıkaracağı projelerden temsilcisi olduğu firmaları haberdar etmek.
-Yabancı savunma sanayii firmaları için yardım ve temsil hizmeti vermek
-Araştırma, fizibilite, değerlendirme ve denetleme rapor hizmeti vermek

essaymoment